Primarul se plânge de gunoiul lăsat în urmă la pinic, dar tocmai primarul încalcă legea
Proiecte

Primarul se plânge de gunoiul lăsat în urmă la picnic, dar tocmai primarul încalcă legea

Primăria nu a pus în aplicare Legea 54/2012, aka Legea Picnicului. În Mediaş avem un număr de zero locuri de picnic desemnate, semnalizate, dotate şi supravegheate aşa cum impune legea.
Dar facem să fie.

În 5 ani de activitate, Grupul nostru a avut multe intervenţii în domeniul deşeurilor din arealele naturale. Pe lângă activităţi de adunat gunoaie în diferite zone, în 2 mai 2014 voluntarii noştri au cules 5,5 tone de deşeuri aruncate în râpa de jos de pe Hula Baznei şi au iniţiat o petiţie cu 2.500 de semnături în care am cerut autorităţilor locale, judeţene şi centrale, să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea normalităţii în aceste locuri. Din păcate la această petiţie a răspuns doar Garda Mediu (CNAIR şi Consiliul Judeţean Sibiu NU), care a somat Primăria Mediaş să ecologizeze cele două râpe şi să ia măsuri pentru prevenirea acestor situaţii.

Desigur, oamenii aruncă deşeuri şi în prezent în zonele consacrate în zeci de ani, fără să fie stânjeniţi de administraţia locală, dar şi cei care ies la iarbă verde în zone naturale din jurul oraşului, de obicei lasă în urmă toate gunoaiele rezultate.

Am analizat suficient fenomenul în aceşti ani, încât să putem spune că am găsit prima cauză a acestui comportament, care nu este lipsa reglementărilor în domeniu, nu e nici Dragnea, nici Soros, ci încălcarea legii, din nou, tocmai de către Primărie.

Domnul Primar Gheorghe Roman se plângea deunăzi pe Facebook că zonele curăţate la Let’s do it, tot de către cetăţeni, copii voluntari, în urmă cu 6 luni, sunt din nou acoperite de gunoaie rezultate din activităţi de picnic.

In toamna anului 2017 am susținut și am participat alături de aproximativ 1000 de medieseni la o amplă o campanie de…

Posted by Gheorghe Roman on Sunday, March 11, 2018

Ceea ce nu ştie, sau se face că nu ştie domnul Primar, este că problema izvorăşte tocmai de la domnia sa, pentru că Instituţia Primarului încalcă Legea 54/2012, care reglementează activitatea de picnic pe domeniul public.

Să vedem ce obligaţii legale nu îndeplineşte Primăria Mediaş în acest domeniu:

Art. 4. (1) Desfăşurarea activităţilor de picnic, cu excepţia celor în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) si d), ESTE INTERZISĂ.

Art. 8. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora (…) precum şi de către agenţii Poliţiei Locale, conform competenţelor stabilite prin lege.

Desigur, nu poţi amenda contravenienţii dacă nu avem nicio zonă de picnic amenajată sau indicată, conform legii. Să vedem ce alte dispoziţii mai încalcă Primarul Mediaşului:

Art. 5. Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi al zonelor indicate pentru activităţile de picnic are următoarele obligaţii:
a) să asigure amenajarea zonei în care se desfăşoară activităţile de picnic
c) sa încadreze şi să delimiteze în cadrul documentaţiilor de urbanism zonele special amenajate pentru activităţile de picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic
d) să delimiteze zonele special amenajate prin marcarea corespunzătoare în vederea desfăşurării activitaţii de picnic, indicând orarul de funcţionare
e) să amenajeze în zonele prevazute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru aprinderea focului
f) să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic cu containere destinate colectării selective a deşeurilor, înscripţionate corespunzător, precum şi cu toalete ecologice
g) să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi afişarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectivă, cu exemplificarea tipurilor de deşeuri
j) să organizeze serviciul de verificare ZILNICĂ a zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic, precum şi a zonelor aflate în imediata vecinătate a acestora, pentru a se asigura că niciun fel de prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnică a zonelor se realizează cu ajutorul poliţiei locale
k) să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deşeurilor colectate selectiv
l) să delimiteze şi să marcheze în mod corespunzător zona destinată parcării autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic, dacă geografia acestora permite
m) să afişeze un plan corespunzător cu ilustraţii detaliate privind organizarea şi facilităţile zonei în care se desfăşoară activităţile de picnic, regulile privind desfăşurarea activităţilor de picnic, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul constatării nerespectării acestora şi numerele de telefon utile
n) să realizeze şi să doteze corespunzător pichete de stingere a incendiilor

Art. 6. (1) Autoritatea publică locală care administrează zone de afluenţă publică consacrate, are obligaţia de a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurării condiţiilor de funcţionare a acestora.
(2) Autoritatea publică locală care administrează zone de afluenţă publică consacrate are obligaţia de a include clauze aferente salubrizării zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic în contractul cu operatorul local.

La Mediaş Alert ne-am propus să găsim răspunsul la întrebarea aparent naivă, „de ce nu e şi la noi ca afară?” Iată pentru că şi în acest caz, ca în celelalte semnalate de noi, tocmai Primăria este cea care încalcă sau nu aplică legea. Oraşul nostru nu poate scăpa de spargerile stradale, mizeria din spaţiul public sau din zonele naturale, până când autoritatea locală refuză să îşi îndeplinească obligaţiile.

La Mediaş Alert ne propunem ca şi Mediaşul să ajungă în rândul oraşelor civilizate, de aceea facem tot ce ne stă în putere pentru a impune Primăriei Mediaş să respecte legea. Am solicitat ajutorul Prefectului judeţului Sibiu.

Zona picnic Mioveni

SHARE
  • 43
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post scriptum

Articole similare

Comentează

Comentează