Urbanism
|
Gura Câmpului

Lucrare posibil ilegală Baznei

Adăugat în
20.09.2017
Responsabil
Direcţia Urbanism

Pe strada Baznei se execută lucrări de tăiere de arbori şi săpături pe spaţiul verde, cu închiderea unei benzi de circulaţie. Şantierul nu are un panou expus la loc vizibil, deci nu putem şti cine şi ce face aici, precum nici dacă tăierile de copaci au avizul necesar.

1. Constructorul încalcă următorul text de Regulament local:

Art. 2.4 Înainte de începerea lucrărilor, Executantul este obligat să monteze în locuri vizibile, în două puncte de acces pe stradă, două panouri publicitare de 1 mp, pe care se vor înscrie cu litere lizibile de la cel puţin 4 m, următoarele informaţii:

 • Denumirea lucrării
 • Beneficiarul lucrării
 • Executantul lucrării cu date de identificare
 • Numărul Acordului de Spargere şi/sau nr. autorizaţiei de construire
 • Data începerii lucrărilor
 • Data finalizării lucrărilor înscrisă în Acordul de Spargere
 • Responsabilul de execuţie a lucrărilor (Şeful de Şantier) cu date de contact (e-mail, telefon)
 • Instituţia unde se pot depune sesizările: Primăria mun. Mediaş – Direcţia de Administrare a
  Domeniului Public

Fapta se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.000 Lei, conf. Art. 6.1 (2) şi oprirea lucrărilor.

2. Întrucât nu s-a luat nicio măsură pe teren, iar reclamaţia nu a primit niciun răspuns după 30 de zile, DADP încalcă următorul text de Regulament:

Art. 3.12 Sesizările persoanelor fizice sau juridice care se consideră lezate de acţiunile Executantului, vor fi transmise emitentului Acordului de Spargere (Direcţia de Administrare a Domeniului Public) care are obligaţia înştiinţării imediate a Beneficiarului. Aceleasi obligaţii le au şi celelalte instituţii dacă sesizarea le este destinată. În termen de 2 zile, toţi factorii implicaţi verifică la faţa locului cele sesizate şi vor încheia un proces verbal cu cele constatate.

Sesizare înregistrată la Primăria Mediaş cu nr. CCNT0022A402 din 20.09.2017

Documente conexe:

Regulament local pentru construcţii (PDF, 952 KB)

Regulament local pentru tăiere arbori (PDF, 4.9 MB)


Update – Răspuns primit de la Direcţia Arhitect Şef, în 11.01.2018

Vezi document răspuns (PDF, 32 KB)

În răspuns se face referire la o altă lege, nr. 50/1991, care nu ar implica sancţiuni pentru fapta semnalată. Petiţia se referea însă la Regulamentul Local citat şi reprodus integral mai sus, pe baza căruia se aplică amenzi şi se dispune încetarea lucrărilor.

Fenomenul este important de urmărit, întrucât oraşul a fost căsăpit de spargeri pe domeniul public, şi nu putem şti măcar cine intervine, de ce, de când şi până când, iar panoul obligatoriu care ne-ar informa, rareori este amplasat.

Respingem răspunsul. Primăria trebuie să aplice propriul Regulament local în construcţii.

Răspunsul nostru, înregistrat cu CCNT003A1DD6/20.01.2018


Update – Răspuns primit de la Direcţia de Administrare a Domeniului Public (DADP), în 11.01.2018

Vezi document răspuns (PDF, 18 KB)

 1. în răspuns se face referire la un tei tăiat
 2. se arată că terenul aparţine zonei de protecţie DN 14A
 3. se afirmă că nu e nevoie de vreo autorizaţie specială de tăiere a copacilor de pe domeniul public
 4. se arată că porţiunea de acostament de drum nu include spaţii verzi aşa cum sunt definite în Legea 24 /2007

Câteva contradicţii şi inadvertenţe în acest răspuns:

 1. s-au tăiat doi tei, nu unul
 2. dacă terenul aparţine zonei de protecţie a DN, exact conform Legii invocate 24/2007, Art. 3, lit. e), se consideră spaţiu verde, deşi nu are nicio relevanţă în fondul problemei, dacă este sau nu denumit spaţiu verde domeniul public de pe care se taie copaci, suficient că e domeniu public
 3. tăierea nu necesită vreo autorizaţie specială, dar necesită aviz de tăiere obligatoriu conform Regulamentului local de tăiere (vezi „Documente conexe”), Art. 13 (2) şi (3).

Legea 24/2007:

Art. 3. Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor:
e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică

Respingem răspunsul. Primăria trebuie să aplice propriul Regulament local de tăiere.

Răspunsul nostru, înregistrat cu CCNT003A95D9/20.01.2018


Update – Răspuns primit de la Direcţia Arhitect Şef, în 21.02.2018

Vezi document răspuns (PDF, 34 KB)

Arhitectul Şef îşi declină competenţa în aplicarea Regulamentului de spargere. Corect. Aplicarea Regulamentului e în sarcina Direcţiei de Administrare a Domeniului Public.


Update – Răspuns primit de la DADP, în 21.02.2018

Vezi document răspuns (PDF, 41 KB)

Direcţia de Administrare a Domeniului Public refuză în continuare să răspundă la întrebarea de ce nu aplică Regulamentul de tăiere şi încheie dialogul pe acest subiect cu clasarea petiţiei.

Ca urmare, vom înainta o adresă către Consiliul Local, în care informăm consilierii că Primăria nu pune în aplicare Hotărârea Consilului Local cu privire la Regulamentul de tăiere.


Update 09.03.2018 – Avem Comisia de tăiere constituită, conform HCL 227/2016?

Vezi document răspuns DADP din 06.03.2018 (PDF)

Pentru că DADP a refuzat în scris să răspundă la întrebarea de ce nu aplică Regulamentul de tăiere arbori în oraş, am revenit cu întrebarea concretă, dacă avem măcar Comisia de tăiere constituită, aşa cum se impune de HCL 227/2016.

În sfârşit un răspuns clar: NU. Primarul Municipiului Mediaş nu a pus deci în executare o HCL în 2 ani de la adoptare. Sesizăm Prefectura despre acest fapt.

În răspunsul de mai sus, DADP afirmă că doar tăierea vegetaţiei forestiere necesită aprobarea Comisiei.

Afirmaţia este FALSĂ:

Art. 13. (1) Tăierile se execută de Serviciul Public de Ecologizare al municipiului Mediaş la solicitarea persoanelor fizice, asociaţiilor de proprietari, agenţilor economici, societăţilor comerciale etc, CU APROBAREA COMISIEI.
(2) Lucrările de doborât arbori şi tăieri de corecţie pe domeniul privat al persoanelor fizice şi juridice se vor executa pe cheltuiala solicitanţilor, după obţinerea avizelor şi acordurilor legale, INCLUSIV A COMISIEI DE AVIZARE A TĂIERILOR.
(3) Deţinătorii de reţele vor efectua lucrări de doborât arbori şi tăieri de corecţie pe cheltuiala proprie, după obţinerea avizelor şi acordurilor legale, INCLUSIV A COMISIEI DE AVIZARE A TĂIERILOR.

Se pare deci că TOATE tăierile din întregul oraş, din ultimii 2 ani, au fost neregulamentare.


SHARE
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Publicată
Trimisă
Răspuns
Fără răspuns
Rezolvată
Nerezolvată
Rezolvare inacceptabilă
Rezolvare acceptată

Post scriptum permanent

Comentează